Het "Emotie-loop-kwartiertje"

Lesbeschrijving

Geef een korte uitleg over wat emoties zijn. Doe er een paar voor en laat de kinderen raden welke het is.

We gaan dit kwartiertje emoties lopen. De groep gaat aan 1 kant van de ruimte staan en iedereen zorgt ervoor dat hij/zij voldoende ruimte heeft om te bewegen.

Omdat dit een les voor kleuters is werken we alleen met de basis emoties en gevoelens: boos, verdrietig, blij en bang.

Noem een emotie en laat de groep langzaam naar voren lopen terwijl ze de genoemde emotie uitbeelden. Moedig de kinderen aan en laat ze naar elkaar kijken, afkijken mag bij deze oefening. Als de kinderen een stukje naar voren gelopen zijn tijdens het uitbeelden roep je “Freeze”, alle kinderen bevriezen nu hun beweging en blijven heel stil en stokstijf staan op hun plek.

Laat ze even rondkijken naar elkaar en zien hoe deze emotie er nou bij iemand anders uitziet. Na stap drie roep je freeze en alle leerlingen bevriezen hun beweging. Hierna lopen de kinderen terug naar hun startplek en ga je verder met de volgende emotie. Vraag de kinderen om te proberen het alleen uit te beelden en niet hun stem te gebruiken.

Als je alle emoties gehad hebt kun je ze herhalen en elkaar in een sneller tempo af laten wisselen terwijl de kinderen rond blijven lopen. Je gebruikt nu geen freeze meer tussendoor maar gaat door van de ene naar de andere emotie. Zo kunnen de kinderen ook snel leren schakelen tussen de verschillende emoties.