Het "Vier-Kabouters-spel-kwartiertje"

Lesbeschrijving

Een leuk verstop-en-zoek-liedje voor de tweede kleuterklas. Luister maar eens.

Vier kabouters op wandel in het grote bos.
(vier kinderen wandelen hand in hand door het bos)
De laatste let niet op en laat zijn handje los
(het laatste kindje in de rij laat zijn handje los en gaat zich gauw ergens verstoppen)
Oei oei oei zeggen de anderen we zijn een vriendje kwijt.
(de drie kinderen blijven staan en kijken verschrikt op, uitbeelden oei oei oei)
We moeten hem gaan zoeken , kijk in alle hoeken
(de drie kinderen blijven nog steeds staan, plaatsen al zoekend hun hand voor de ogen en turen in het rond)

Deze spelvorm wordt herhaald tot er nog maar 1 kabouter overblijft.

1 kabouter op wandel in het grote bos
(het ene kindje wandelt door het bos)
Hij staat daar heel alleen, waar zijn zijn vriendjes heen.
(blijft verdrietig en zuchtend staan, haalt zijn handen op)
Ga ze nu maar zoeken, kijk in alle hoeken
(kindje blijft nog steeds op zijn plaats staan, maar mag ter plekke al eens rond turen of hij zijn vriendjes al ziet zitten)
Ik tel van 1-10, wie niet weg is is gezien
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
(De kleuter krijgt nu 10 tellen de tijd om zijn drie andere kaboutervriendjes te gaan zoeken en weer in een rijtje te gaan staan. Lukt dit? Of hebben de kabouters zich te goed verstopt?)

De kinderen die het lied niet uitbeelden zingen het lied en tellen op het einde van 1-10 . Daarna worden er vier andere kleuters uitgekozen om het spel te spelen.