Het “First-Noël-met-melodie-instrumenten-kwartiertje”

Lesbeschrijving

Vervolg op het "First-Noël-kwartiertje".

Herhaal het lied nog een keer.

Laat de leerlingen nu melodie 1 instuderen. Een simpele partij: Een toonladder van een hoge c trapsgewijs omlaag tot de lage c: C-B-A-G-F-E-D-C

 

 

Hebben de leerlingen boomwhackers in hun hand? Laat ze dan in de juiste volgorde gaan staan, dan is de kans groter dat het goed gaat en er geen 'haperingen' in de melodie zitten.

Zit deze partij goed? Laat dan partij 2 zien. Let op hier worden partij 1 en 2 samen gespeeld. Maar laat de leerlingen vooral even partij 2 oefenen! (Heb je bij de boomwhackers geen hoge d (kleine oranje) en geen hoge e (Kleine gele) dan  kun je op alle andere buizen doppen zetten als je die hebt. Anders neem je gewoon de lage varianten.

Melodie 2: E-D-C-C-A-G-G-E

Als beide partijen zitten kun je weer een stapje verder. Kunnen ze tegelijkertijd gespeeld worden?

Verdeel zo mogelijk (afhankelijk van het instrumentarium dat je ter beschikking hebt) de groep in drieën: eerste groep speelt melodie 1; tweede groep speelt melodie 2 en een derde groep zingt.