Het "1-2-3-4-rap-kwartiertje"

Lesbeschrijving

Vandaag gaan we iets heel cools doen: RAPPEN!
Wat is dat, rappen? Wat is het verschil tussen zingen en rappen? Bespreek dit kort.

Je kunt van elk bestaand liedje een rap maken, vandaag maken wij een rap van het liedje “1234, hoedje van papier”. Hoe gaat die ook al weer? Zing het lied 1-3x door. Hoe vaak komen alle woorden precies voor? Even kort herhalen:

1, 2, 3, 4

1, 2, 3, 4, hoedje van, hoedje van
1, 2, 3, 4, hoedje van papier.
Als dat hoedje dan niet past,
zet hem in de glazen kast.
1, 2, 3, 4, hoedje van papier

 

Nu gaan we het lied rappen i.p.v. zingen (wil iemand dit voor doen?) dan met zijn allen.
Meestal is er wel een kind dat toch zingt i.p.v. rapt. Blijf oefenen tot het goed gaat. Je mag echt geen melodie horen.

 

 

Vertel: Een echte rap wordt meestal door meerdere rappers gerapt. Vaak wordt een laatste woord van een zin door iemand anders mee-gerapt. Dat gaan wij nu ook doen! We gaan het nu ook wat moeilijker maken. Verdeel de klas in 3 groepen en leg uit:

Groep 1 mag alleen de woorden “1, 2, 3, 4” zeggen.
Groep 2 mag alleen de woorden “hoedje van” zeggen.
Groep 3 mag alleen de zinnen “als het hoedje… kast” zeggen.
Dan blijft er 1 woord over. Welk woord is dat? “PAPIER” => die doen we met zijn allen!

 

 

Dus even herhalen:
Groep 1 mag alleen de woorden “1, 2, 3, 4” + “papier” zeggen.
Groep 2 mag alleen de woorden “hoedje van” + “papier” zeggen.
Groep 3 mag alleen de zinnen “als het hoedje… kast” + “papier” zeggen.

Voer het met zijn allen uit en maak een opname als het goed gaat.

Niet genoeg?  Doe dan snel het "1-2-3-4-rap-met-instrumenten-kwartiertje".