Het "IJsschotsen-kwartiertje"

Lesbeschrijving

(Kan goed gekoppeld worden als vervolg op Het "Winterpret-de-schaatser-kwartiertje")

Bepaal waar door de ruimte een rivier loopt. Leg de rivierĀ vol met hoepels en kranten. Dit zijn ijsschotsen in het water.Ā Elk kind staat op een ijsschots. En aan de zijkanten, de oevers ben je natuurlijk ook veilig.
Als de kinderenĀ de triangel horen mogen alle kinderen naar een andere ijsschots zonder het water (de grond) aan te raken. Lukt dit voordat de triangel is uitgeklonken? (Maximaal 1 of 2 per ijsschots? Dat moet je zelf even inschatten, afhankelijk van het aantal hoepels dat je hebt).Ā Blijf dit even doen totdat de kinderenĀ zijn over gestoken.

Maak zelf een inschatting over de breedte van de rivier en of je alle kinderen van de ene naar de andere kant laat oversteken of juist van twee kanten tegelijk laat oversteken.

Gaat het goed? Dan zet de muziek ā€œIJsschotsā€ aan: Kunnen ze in de maat oversteken? Steeds op het geluid van de triangel zetten ze een stap op een volgende ijsschots (steeds na 8 tellen).

Hier de versie zonder triangel. Kunnen de leerlingen dit nu ook?

Gaat het goed? Dan mag de muziek wat sneller. Eerst weer met triangel:

En de versie zonder triangel:

Dan zet de muziek aan en maak hier ook een stop-spel van: af en toe zet je de muziek op pauze. Is er geen muziek? Dan sta je stil. Zijn er kinderen af?