Leerdoelen

De doelen die we met deze kwartiertjes beogen te behalen hebben we hier beknopt op een rij gezet:

Groep 1/2 (Kleuters):

In groep 1 en 2 worden vooral veel (beweging)liedjes gezongen. Daarnaast gaan we klanken verkennen: van de omgeving, van de ruimte en van (muziek)instrumenten. Waar het kan vullen we de liedjes aan met instrumentjes of soms boomwhackers.

Doel is dat de kinderen het verschil kennen en herkennen tussen:
– geluid/stilte
– kort/lang
– hart/zacht
– snel/langzaam
– hoog/laag

De meeste liedjes vallen binnen de meest gebruikte thema’s van de kleuterklassen.

Groep 3/4 (leerjaar 1/2):

In groep 3 en 4 worden nog steeds veel (beweging)liedjes gezongen. Het gebruik van instrumentjes en boomwhackers in de klas wordt belangrijker en uitdagender.
We gaan klanken noteren/vastleggen in een grafisch schema, en ook voor het eerst een eigen compositie ontwerpen en opschrijven.
De leerlingen kunnen een grafische meespeel-partituur actief volgen.
Daarnaast kunnen ze vormdelen herkennen en benoemen.
Ze leren over verschillende vormen van muziekensembles en over verschillende slagwerk-instrumenten.

Doel is dat de kinderen het verschil kennen en herkennen tussen:
– ritme en maat.
– grafische notatie/traditionele westerse notenschrift.

Groep 5/6 (leerjaar 3/4):

In groep 5 en 6 worden veel (meerstemmige) liedjes gezongen. Het gebruik van instrumentjes in de klas wordt steeds uitdagender. Verschillende ritmes klinken tegelijkertijd.

De leerlingen komen daarnaast in aanraking met:
– meerstemmig zingen, te beginnen met canons.
– betekenis in de muziek.
– muziek componeren en vastleggen.
– de beginselen van het westerse notenschrift (noten en rusten).
– vorm in de muziek door vormpuzzels.
– ritme door middel van (grafische) meespeel-partituren.
– muziekstijlen uit andere culturen.

Ze leren over verschillende snaar- en blaas-instrumenten.

Groep 7/8 (leerjaar 5/6):

In groep 7 en 8 worden meerstemmige liedjes gezongen en gespeeld.

Alle leerdoelen van de eerdere leerjaren worden in de bovenbouw verder verdiept. Er komt een belangrijk aspect bij: smaak & mening. De leerlingen leren hun smaak/mening met elkaar te delen en leren elkaars verschillen daarin te respecteren.

Verder komen in de kwartiertjes nieuw aan bod:
– verdieping van het westerse notenschrift (toonhoogte).
– extra veel (motorische) concentratie-oefeningen.
Ze leren over verschillende blaas- en toets-instrumenten.

We blijven -met name voor de bovenbouw- liedjes van nu aan de methode toevoegen.

 

 

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren