Het “Notenkraker-march-met-bewegingen-kwartiertje”

Lesbeschrijving

Dit stuk bestaat uit 3 verschillende delen. Sommige delen worden vaker herhaald:

A - B - A - C - A - B - A

Bij A bewegen afwisselend de soldaten en de flexibele poppen.

Bij B bewegen de soldaten afwisselend met de muizen.

Bij C bewegen alleen de muizen.

 

Laat de leerlingen eerst als soldaten door de klas lopen. Kunnen ze dat allemaal? Zet vervolgens de muziek aan. Als ze de soldaat zien mogen ze als soldaat heel strak en houterig marcheren. Maar zodra de muziek van de poppen of van de muziek komen blijven de soldaten als bevroren stilstaan.

Herhaal dit terwijl alle kinderen muizen zijn en nog een keer terwijl alle kinderen de (gekke) poppen zijn.

Verdeel vervolgens de klas in 3 groepen. 1 groep muizen, 1 groep soldaten en 1 groep poppen.

Als je niet aan de beurt bent ga je in een freeze-stand als bevroren stil staan.

 

Nu was duidelijk in het filmpje te zien wie wanneer mocht bewegen, maar kunnen de leerlingen dit nu ook doen zonder dat ze precies zien wie er mag?