Skip to main contentDe tijdreis door Winterswijk

 ‘De tijdreis door Winterswijk’ is een op kinderen georiënteerd evenement waarin erfgoed en kunst en cultuur samenkomen dat voor de eerste keer plaatsvindt in de herfstvakantie van 2023 op 21 oktober. Dit evenement wordt vanaf 2023 jaarlijks georganiseerd met een wisselend kernthema. Aanvullend op dit evenement is er een educatieprogramma ontwikkeld dat geschikt is voor de groepen 5 t/m 8 van alle basisscholen in de gemeente Winterswijk. Het evenement en bijbehorende educatieprogramma hebben als doel kinderen en bezoekers meer kennis te verschaffen over de plaatselijke geschiedenis (erfgoed). Dit gebeurt op verschillende manieren, door onder andere: kijken, ervaren en onderzoeken. Dit jaar is het kernthema ‘communicatie door de eeuwen heen’.

Het educatieprogramma 

Het educatieprogramma bestaat uit 5 verschillende modules die elk bestaan uit 3 procesgerichte lessen van gemiddeld 1 uur per les. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 kunnen deze lessen met hun eigen leerkracht volgen. 

Deze procesgerichte lessen slaan een brug tussen kunst en cultuur educatie en plaatselijk erfgoed. Als eindproduct van de lessen geven de leerlingen hun opgedane kennis vorm in een product dat valt binnen een van de volgende gebieden van kunst en cultuuronderwijs: muziek, kunst, (grafische) vormgeving en (nieuwe) media. Het eindproduct zal per deelnemende groep/school verschillend zijn.

Dit eindproduct wordt meegenomen op het evenement in oktober waar het in een tentoonstelling bezocht en bekeken kan worden door bezoekers.

De tijdreis door Winterswijk is een samenwerking tussen: De gemeente Winterswijk, Boogie Woogie Cultuurcentrum, Theaterdokter, Creatief bureau Willem, Leskwartier en de diverse erfgoed organisaties/locaties te Winterswijk.

‘De tijdreis door Winterswijk’ 2023 thema en tijdsperiodes

Het centrale thema

Het thema van het evenement dit jaar is communicatie. Hoe communiceerden mensen vroeger en heel lang geleden. Dit is het centrale thema waarmee we gaan werken in de lessen gekoppeld aan één van de onderstaande tijdsperiodes.

De tijdsperiodes

De leerlingen kiezen één de volgende tijdsperiodes (per groepje) uit de geschiedenis van Winterswijk om mee te werken binnen de lessen:

  • 240 miljoen jaar geleden, denk aan de fossielen in de steengroeve bijvoorbeeld en aan geologen die dit onderzoeken.
  • De tijd van de eerste bewoners van Winterswijk, Bernrad, Ludger en Winether, vanaf het jaar 750.
  • De Middeleeuwen, denk hierbij ook aan de ambachten in deze tijd en de meester en gezel, rond het jaar 1500.
  • Het Platteland, denk hierbij ook aan de Herenboeren met knechten en meiden, rond het jaar 1850.
  • De tijd van de arbeiders en fabrieksarbeiders, denk hierbij ook aan de arbeiderswijk in Winterswijk, rond het jaar 1920.
  • Een overzicht in de tijd rond het thema communicatie door de tijd heen, van 1650 tot 2000, denk hierbij ook aan de verschillen.

Ondersteunende vragen:

De leerlingen kunnen de volgende ondersteunende vragen gebruiken voor tijdens hun onderzoek naar communicatie in de door hen gekozen tijdsperiode:

  • Waaruit bestond de communicatie tussen mensen in de door jullie gekozen periode, werd er al gecommuniceerd en hoe ging dat.
  • Denk hierbij ook aan: hoe vertelden mensen belangrijk nieuws aan elkaar, was er al post of ging dat anders, hoe bereikten mensen elkaar over een grotere afstand of gebeurde dat nog niet, konden mensen al reizen.
  • Mocht of kon je zomaar alles tegen iedereen zeggen.
  • Waren er manieren van communiceren die anders waren dan die we nu kennen.

Bekijk nu hieronder de verschillende lesmodules en kies er één uit voor de hele groep!

Maak een rap

Geschiedenis in een doos

Maak een vlog

Samen een puzzel schilderij maken

Maak een infographic