Skip to main content

Muziekmatch Module – Procesgericht werken met muziek

Binnen deze module leert de (vak)leerkracht:

  • wat procesgericht werken inhoudt
  • uit welke onderdelen en bouwstenen procesgericht werken is opgebouwd
  • hoe procesgericht werken toegepast kan worden binnen de culturele vakken
  • hoe procesgericht werken zich verhoudt tot het creatief proces en de ontwikkeling van leerlingen
  • welke voordelen procesgericht werken met culturele vakken biedt aan leerlingen

De module zelf is ook volledig procesgericht en stelt de leerkracht in staat om zelf procesgerichte lessen op het gebied van muziek te leren ontwerpen.

Het procesgerichte werken ontdekken door ervarend leren is de speerpunt in deze module. We maken binnen deze module geen gebruik van vooraf bepaalde werkvormen, wel kunnen er voorbeelden of aanvullingen gegeven worden. Van de leerkracht vraagt dit betrokkenheid op het gebied van creativiteit, het aanleren van onderzoekende gesprekken (op leeftijdsniveau) en reflectieve gesprekken (op leeftijdsniveau).

Deze module kan apart gevolgd worden maar ook ter verdieping dienen op de module deskundigheidsbevordering.

Aanvullende informatie over de opzet van deze module

De module procesgericht werken met muziek bestaat uit 6 lessen en een evaluatie bijeenkomst, de eerste 4 lessen zijn gekoppeld tot twee workshops. Deelnemers aan deze workshops zijn de groepsleerkrachten en de vakdocent die gekoppeld is (wordt) aan de aangemelde school. De groepsleerkrachten en vakleerkracht gaan op deze manier samen dit proces aan en kunnen samenwerkend de module aanleren en uitwerken.  Hierdoor creëer je een band van samenwerking vanaf het begin tussen beide leerkrachten waarbij de verantwoordelijkheden duidelijk zijn.
Deze workshops kunnen op aparte dagen maar zeker ook op dezelfde dag gevolgd worden. We werken in de workshops met ervarend leren, hiermee vergroten en verdiepen we de kennis en ervaring bij de (vak)leerkracht die vanuit daar vervolgens ingezet kan worden in de groep. Tussen de 6e en 7e bijeenkomst/les zit een periode van minimaal 6 weken waarin de leerkrachten de uitgewerkte lessen in hun klas kunnen uitvoeren en testen (oefenen met procesgericht werken).

Bij deze module wordt er een online groep aangemaakt (bijvoorbeeld op facebook) voor alle leerkrachten met de vakleerkracht voor vragen, tips, ontdekkingen en successen. Ter inspiratie zodat het gaat/blijft leven.

Deze module wordt idealiter gevolgd volgens de onderstaande opzet. Zo ontstaat de meeste ervaringsruimte voor de leerkrachten en heeft het procesgerichte werken een stevige bedding. Ook houden de leerkrachten er een uitgebreid overzicht aan lesmateriaal aan over dat ingezet kan worden in de klas. De module kan ingekort worden als dat qua tijdsinvestering en financiële ruimte beter past. In dit geval komen er minder domeinen aan bod en houden de leerkrachten er minder materiaal aan over. Tevens wordt het procesgerichte werken dan in mindere mate verankerd.