Skip to main content

Muziekmatch Module – Muziek en andere kunstdisciplines

Deze module is zoveel mogelijk procesgericht maar wel met van te voren bepaalde werkvormen ivm de leeftijdscategorie van de kinderen. Het procesgerichte werken ervaren is de speerpunt in deze module, van de leerkracht vraagt dit betrokkenheid vooral op het gebied van het aanleren van onderzoekende gesprekken (op leeftijdsniveau) en reflectieve gesprekken (op leeftijdsniveau).