Skip to main content

Module Deskundigheidsbevordering

Deze module bestaat uit verbredende en verdiepende werkvormen op het gebied van procesgericht cultuur/muziekonderwijs. We oefenen in deze module ook het zelf ontwerpen naar aanleiding van een aangereikte werkvorm. Op deze manier is er een werkkader maar ook de vrijheid om zelf bij te dragen.

Aanvullende informatie over de opzet van deze module

De vakleerkracht geeft eerst een coachings-workshop (dubbele les) aan de deelnemende groepsleerkrachten. Deze workshop staat in het teken van het delen van ervaring en het in groepjes zelf ontwerpen van procesgerichte oefeningen binnen een kader. De verschillende domeinen binnen het muziekonderwijs vormen het kader waarbinnen geoefend zal worden (luisteren, muziek maken, zingen, bewegen op muziek en noteren/lezen). Met de opgedane kennis uit deze workshop gaat de groepsleerkracht de volgende 6 lessen zelf aan de slag, bij ieder van de 6 lessen komt een ander domein binnen het muziekonderwijs aan bod. Spelen op instrumenten komt in de lessenreeks 2x aan bod: 1x met boomwhackers, 1x met ritme-instrumenten. De 6 lessen staan in een volgorde binnen deze module maar deze hoeft niet gevolgd te worden, de lessen kunnen naar inzicht van de leerkracht ook in een andere volgorde gegeven worden. Binnen iedere les wordt een werkvorm aangeboden waarmee gewerkt kan worden, we nodigen de leerkrachten echter ook uitdrukkelijk uit om hier zelf in aan te vullen of mee te spelen en eigen kwaliteiten in te zetten.

De groepsleerkracht kan bij 2 van deze lessen de expertise van de vakleerkracht erbij vragen. De vakleerkracht kan dan mede ondersteunen tijdens deze lessen of een coachende rol vervullen. Tevens bestaat er natuurlijk de mogelijkheid dat de vakleerkracht deze les als het ware overneemt zodat de groepsleerkracht mee kan kijken om te leren. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om bij de lesonderdelen waar de groepsleerkracht nog onzeker over is de vakleerkracht extra te laten ondersteunen.

Heeft een school geen of niet voldoende boomwhackers/instrumenten voor de hele klas? Dan raden we aan dat onderdeel door de vakleerkracht te laten geven.