Workshops

Voor het basisonderwijs heeft Leskwartier de volgende actieve workshops:

 

Boomwhacker Workshop

Met Boomwhackers (gekleurde plastic buizen op toonhoogte) spelen de leerlingen op een laagdrempelige manier met kleuren en klanken. Met simpele middelen een geweldig resultaat! Zeer diverse oefeningen en repertoire, deels ondersteund met de door ons ontwikkelde meespeelpartituren voor op het Digibord.

Doelen die o.a. aan bod komen: samenwerken, concentreren, maat houden, improviseren, componeren, luisteren, musiceren.

 

Deze workshop duurt 30 minuten voor de groepen 1-3 en 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Muzikale-spel-workshop

Diverse speelse en uitdagende klapspellen, ritmische doorgeef-spellen, reactiespellen en klankspellen. Voor elke leeftijd passende uitdagingen.

Doelen die o.a. aan bod komen: samenwerken, concentreren, maat houden, luisteren, repeteren.

 

 

 

 

Deze workshop duurt 30 minuten voor de groepen 1-3 en 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Componeer-workshop

Met Orff-instrumenten en/of boomwhackers (gekleurde plastic buizen op toonhoogte) gaan de leerlingen zelf componeren.

De groepen 1-5 maken een eigen partituur van hun compositie.

In de bovenbouw maken we (voor zover aanwezig op school) gebruik van tablets of laptops. Daarmee kunnen de leerlingen digitale composities maken.

Doelen die o.a. aan bod komen: componeren, concentreren, samenwerken, musiceren, maat houden, luisteren.

Deze workshop duurt 30 minuten voor de groepen 1-3 en 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Zangworkshop

Als warming up lekker gek doen met je stem met als doel: vrijheid en plezier in het gebruik van je stem. Diverse en speelse stemspelletjes om uiteindelijk samen een cool lied te zingen. Dat lied verschilt per groep.

Doelen die o.a. aan bod komen: zingen, stemgebruik, jezelf laten horen, samenwerken, concentreren, maat houden, improviseren, componeren, luisteren, musiceren.

 

 

Deze workshop duurt 30 minuten voor de groepen 1-3 en 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Dansexpressie-workshop

Een workshop waarin we op een speelse manier het hele spectrum van de mogelijkheden van dans en beweging in de ruimte ontdekken. Kenmerkend voor dansexpressie is dat de oefeningen zijn gericht op het ontdekken en verkennen en niet op het aanleren van choreografieën.

Doelen die o.a. aan bod komen: samenwerken, lichaamsbewustzijn, ruimte innemen, grenzen aangeven.

 

 

 

Deze workshop duurt 30 minuten voor de groepen 1-3 en 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Emotie-workshop

Met speelse en uitdagende drama- en muziekoefeningen verkennen we verschillende emoties. We leren emoties onderscheiden, herkennen in jezelf en de ander. In de hogere groepen gaan we meer de diepte in: Hoe leer je bijvoorbeeld een emotie om te buigen? Hoe blijf je bij jezelf als je boos bent? Bij deze workshop gebruiken we drama en muziek als middel om de sociaal-emotionele ontwikkeling te ondersteunen.

Doelen die o.a. aan bod komen: lichaamstaal en -bewustzijn, jezelf uiten, ruimte innemen, grenzen aangeven.

Deze workshop duurt 30 minuten voor de groepen 1-3 en 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Dramatische-percussie-workshop

Communiceren kun je met woorden, maar ook op allerlei andere manieren. Gebruik je stem maar eens zonder woorden om dingen duidelijk te maken. Hoor je aan iemands klank wat diegene bedoeld? Of hoe diegene zich voelt? Een stapje verder: Spelen met emoties en percussie – hoe vertel je dingen zonder stem?

Doelen die o.a. aan bod komen: lichaamstaal- en intonatiebewustzijn, jezelf uiten, ruimte innemen, muziek als taal, luisteren, emotie in muziek.

 

Deze workshop duurt 30 minuten voor de groepen 1-3 en 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Gekke-geluiden-workshop

Een workshop waarin de leerlingen begeleid door diverse drama- en muziekoefeningen leren hun fantasie optimaal te gebruiken om zo een vette improvisatie neer te zetten.

De leerdoelen die o.a. aan bod komen: improviseren, fantaseren, overtuigen, acteren, lichaamstaal en -bewustzijn, jezelf uiten, ruimte innemen.

 

 

 

 

Deze workshop duurt 30 minuten voor de groepen 1-3 en 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Improviseren-kun-je-leren-workshop

Een workshop waarin de leerlingen begeleid door diverse drama- en muziekoefeningen leren hun fantasie optimaal te gebruiken om zo een vette improvisatie neer te zetten. De leerdoelen die o.a. aan bod komen: improviseren, fantaseren, overtuigen, acteren, lichaamstaal en -bewustzijn, jezelf uiten, ruimte innemen.

Deze workshop bieden we als muziek-workshop maar ook als drama-workshop. Voor het beste resultaat volg je beide workshops.

 

 

Deze workshop duurt 45 minuten voor de groepen 4-8.

 

Bankje-in-het-park-workshop

“Bankje-in-het-park” is een bekende drama-oefening die wij als basis gebruiken voor deze workshop. We hebben diverse aanpassingen en uitbreidingen op de oefening geschreven vanuit drama en muziek.

Deze workshop is uitermate geschikt om d.m.v. rollenspel te oefenen met diverse sociaal emotionele aspecten.

Doelen die o.a. aan bod komen zijn: lichaamstaal en -bewustzijn, jezelf uiten, ruimte innemen, grenzen aangeven.

 

Deze workshop duurt 45 minuten voor de groepen 6-8.

 

Percussie Workshop

Met bezemstelen, ritmestokken, bekertjes, emmers gaan we ontdekken en ervaren dat je overal muziek mee kunt maken. Vette beats op liedjes van nu en op filmmuziek. Met simpele middelen een geweldig resultaat! Zeer diverse speelstukken, deels ondersteund met de door ons ontwikkelde meespeelpartituren voor op het Digibord. Doelen die o.a. aan bod komen: samenwerken, concentreren, maat houden, improviseren, componeren, luisteren, musiceren.

Deze workshop duurt 45 minuten voor de groepen 5-8.