Skip to main content

First Noel met melodie instrumenten

Lesinformatie

* Boomwhackers, belletjes of klankstaven of andere melodische instrumenten
* Digibord voor het afspelen van de filmpjes

* De leerlingen spelen een begeleidingspartij bij het kerstlied “The First Noël” op melodische instrumenten (blokfluit, klokkenspel, klankstaven of boomwhackers)

Groep 7 (vijfde leerjaar)

Lesbeschrijving

Vervolg op First Noel

Herhaal het lied nog een keer.

Laat de leerlingen nu melodie 1 instuderen. Een simpele partij: Een toonladder van een hoge c trapsgewijs omlaag tot de lage c: C-B-A-G-F-E-D-C

Hebben de leerlingen boomwhackers in hun hand? Laat ze dan in de juiste volgorde gaan staan, dan is de kans groter dat het goed gaat en er geen ‘haperingen’ in de melodie zitten.

Kennen de leerlingen deze partij goed? Laat dan partij 2 zien. Let op hier worden partij 1 en 2 samen gespeeld. Laat de leerlingen eerst vooral even partij 2 oefenen! (Heb je bij de boomwhackers geen hoge d (kleine oranje) en geen hoge e (Kleine gele) dan  kun je op alle andere buizen doppen zetten als je die hebt. Anders neem je gewoon de lage varianten.

Melodie 2: E-D-C-C-A-G-G-E

Als de leerlingen beide partijen kennen kun je weer een stapje verder. Kunnen ze tegelijkertijd gespeeld worden?

Verdeel zo mogelijk (afhankelijk van het instrumentarium dat je ter beschikking hebt) de groep in drieën: de eerste groep speelt melodie 1; de tweede groep speelt melodie 2 en een derde groep zingt. Laat de groepen eventueel wisselen van rol zodat de leerlingen allemaal beide stukken een keer spelen en zingen.

Tip:

Zijn er leerlingen die een ander instrument spelen? Laat ze lekker meespelen op hun eigen instrument voor zover dat kan!