De Kazoo Pagina

Lesbeschrijving

We gaan zelf een kazoo maken. Dat is niet erg moeilijk. Vraag eventueel één van je ouders even om hulp. In het filmpje zie je hoe het moet:

 

OK! Nu heb je een kazoo... Wat kun je er nou mee? Kijk naar het volgende filmpje:

Nou... en nu mag jij... Kijk eerst even of het je lukt om er geluid uit te krijgen.

STAP 1 - "BLAZEN"

BLAAS ALLEMAAL IN DE KAZOO. HUH? ZIJN ZE ALLEMAAL KAPOT?

HMMM JE MOET ER DUS NIET IN BLAZEN...

STAP 2 - "HALLOOOO"

ZEG HALLO MET EEN LANGE OOO.

ZET TIJDENS DE OOO DE KAZOO AAN JE LIPPEN

STAP 3 - "DOE MIJ MAAR NA"

DOE STEEDS ANDERE WOORDEN VOOR EN DAN KORTE ZINNETJES

EN LIEDJES! DE LEERLINGEN MOGEN ALLENS IMITEREN.

STAP 4 - "AUTOOTJE SPELEN"

ZET DE KAZOO AAN JE LIPPEN EN MAAK 'AUTO' GELUIDEN.

STAP 5 - "AUTO PARTITUUR"

TEKEN EEN 'ROUTE' OP HET DIGIBORD OF BUITEN MET STOEPKRIJT

EN VOLG MET HET KAZOO-GELUID AAN JE LIPPEN EN MAAK 'AUTO'

GELUIDEN. (LIEVER NIET RENNEN MET EEN KAZOO IN JE MOND!)

STAP 6 - "BIJEN PARTITUUR"

AFHANKELIJK VAN HET THEMA IN DE GROEP KUN JE IPV DE AUTO

OOK EEN BIJ PAKKEN OF EEN VLIEG OF EEN VLIEGTUIG OF EEN

BOOT OF...

STAP 7 - "KLANKVERHAAL"

VERZIN (EVENTUEEL MET DE KINDEREN SAMEN) EEN VERHAAL

WAARBIJ DE KINDEREN HUN KAZOO'S IN KUNNEN ZETTEN.

WELLICHT EEN VERHAAL OVER EEN ZWERM BIJEN DIE VAN BLOEM

NAAR BLOEM GAAN OF EEN ZWERM VLIEGEN DIE VAN KOEIENVLAAI

NAAR KOEIEVLAAI VLIEGEN...

STAP 8 - "KAZOO-GESPREK"

VOER EEN GESPREK VIA DE KAZOO. LAAT DE LEERLINGEN IN KLEINE

GROEPJES GESPREKKEN VOEREN (ZONDER WOORDEN DUS).

STAP 9 - "EMOTIE-HAPPER"

KNIP DE (KOPIE VAN DE) HAPPER UIT EN VOUW HEM IN ELKAAR. VOEG NU EMOTIES TOE AAN DE GESPREKKEN VAN STAP 8.

STAP 10 - "MAAK EEN OPBERGDOOSJE"

KOPIEER ONDERSTAAND VOUW-DOOSJE OP DIKKER PAPIER. KNIP HET UIT EN VOUW LANGS DE STIPPELLIJNTJES. ZET OP DE ONDERKANT JE NAAM EN VERSIER DE ZIJKANTEN.