Skip to main content

methode

LESKWARTIER is dè muziekmethode voor dodocenten in het basisonderwijs om:

 • Snel en makkelijk muziek en de overige creatieve vakken in te passen in het rooster op een manier die JOU uitkomt
 • Leuke lessen aan te bieden zonder dat je zelf een muziek- of danswonder hoeft te zijn
 • Veel inspiratie op te doen voor de verschillende disciplines
 • makkelijk de neuzen van de leerlingen weer dezelfde kant op te krijgen
 • Een goede band op te bouwen tussen de leerlingen in een (nieuwe) groep
 • Moeiteloos leuke en inspirerende lessen te geven binnen het culturele kader
 • Muziek en de overige culturele vakken weer op de kaart te zetten binnen jullie school

Kies uit VERSCHILLENDE LESSEN of volg de DOORLOPENDE LEERLIJN:

 • Kies makkelijk lessen op discipline of thema
 • Volg korte lessen van een kwartier of koppel de lessen tot een les van 30 of 45 minuten
 • Lessen op het gebied van alle muziekdomeinen, drama, dans, kunst en spel
 • Pas de les zonder veel voorbereiding in, ook in een vol rooster
 • Geef in minder tijd een kwalitatief hoogstaande les

VOORDELEN voor de leerlingen:

 • De groepssfeer en het onderlinge contact verbetert
 • Trainen van de concentratieboog
 • Muziek en cultuuronderwijs heeft een bewezen positief effect op leerprestaties
 • Vergroten van de kennis op het gebied van muziek, drama, dans, kunst en spel op een speelse (vaak procesgerichte) manier
 • Ontdekken en ontwikkelen van talenten en vaardigheden in deze vakken

SPRANKELEND en VERNIEUWEND:

 • Veel afwisseling tussen de verschillende domeinen in muziek en de overige culturele vakken
 • Instructievideo’s, meespeelpartituren, werkbladen en diverse spelvormen geschikt voor op het digibord
 • Altijd actueel doordat we onze lessen blijven aanvullen en uitbreiden
 • Een groot scala aan diverse lessen met veelal een procesgerichte opzet
 • Lessen op het gebied van zingen, muziek maken, concentratie oefeningen o.a. in de vorm van klapspellen en bodypercussie, muziekgeschiedenis, muziekstijlen, zelf componeren, dramatische vorming, diverse dansvormen, verschillende kunstdisciplines en spelvormen

Hieronder vind je een beknopt overzicht van onze leerdoelen:

Groep 1/2 (Kleuters)

In groep 1 en 2 staat het samen zingen (al dan niet met beweging) centraal. Daarnaast gaan we klanken verkennen: van de omgeving, van de ruimte en van (muziek)instrumenten. Waar het kan vullen we de liedjes aan met instrumenten of  boomwhackers. Doel is dat de kinderen het verschil kennen en herkennen tussen:

– geluid/stilte

– kort/lang

– hart/zacht

– snel/langzaam

– hoog/laag

De liedjes sluiten aan op de meest gebruikte thema’s binnen de kleuterklassen.

Groep 3/4 (leerjaar 1/2)

In groep 3 en 4 vormt het samen zingen nog steeds de basis van de lessen.Het gebruik van instrumenten en boomwhackers in de klas wordt belangrijker en uitdagender.
De leerlingen leren klanken noteren/vastleggen in een grafisch schema en ook voor het eerst een eigen compositie ontwerpen en opschrijven.
De leerlingen kunnen een grafische meespeel-partituur actief volgen. Daarnaast kunnen ze vormdelen herkennen en benoemen.
De leerlingen leren over verschillende vormen van muziekensembles en over verschillende slagwerk-instrumenten.

De leerlingen kennen en herkennen het verschil tussen:

– ritme en maat

– grafische notatie/traditionele westerse notenschrift

Groep 5/6 (leerjaar 3/4):

In groep 5 en 6 worden veel (meerstemmige) liedjes gezongen. Het gebruik van instrumenten in de klas wordt steeds uitdagender. Verschillende ritmes klinken tegelijkertijd.

De leerlingen komen daarnaast in aanraking met:

– meerstemmig zingen, te beginnen met canons

– betekenis in de muziek

– muziek componeren en vastleggen

– de beginselen van het westerse notenschrift (noten en rusten)

– vorm in de muziek door vormpuzzels

– ritme door middel van (grafische) meespeel-partituren

– muziekstijlen uit andere culturen

De leerlingen leren over verschillende snaar- en blaasinstrumenten.

Groep 7/8 (leerjaar 5/6):

In groep 7 en 8 worden meerstemmige liedjes gezongen en gespeeld.

Alle leerdoelen van de eerdere leerjaren worden in de bovenbouw verder verdiept. Er komt een belangrijk aspect bij: smaak & mening. De leerlingen leren hun smaak/mening met elkaar te delen en leren elkaars verschillen daarin te respecteren.

Verder komen in de lessen aan bod:

– verdieping van het westerse notenschrift (toonhoogte)

– extra veel (motorische) concentratieoefeningen

De leerlingen leren over verschillende blaas- en toetsinstrumenten.